Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Tiedotusvälineet ja toimittajat

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Mielipidetiedustelujen mukaan tiedotusvälineet ovat suomalaisille tärkein tiedonlähde kehitysmaita ja kehityspolitiikkaa koskien. Suunnitelmallisella mediatyöllä saadaan tematiikalle näkyvyyttä suomalaismediassa, parannetaan toimittajien tietopohjaa kehityspolitiikan kysymyksissä ja vankistetaan ministeriön ja sen kehityspoliittisen johdon mediasuhteita.

Rahoituspäätös  15.06.2016

190 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812203

Tunnus

UHA2016-003131

Sivua muokattu

06.07.2016