Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Yleisöpalvelut

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Kehitysviestintä tekee kansalaisviestintää muun muassa osallistumalla vuoden aikana messu- ja yleisötapahtumiin sekä tuottamalla niihin liittyvää aineistoa ja tapahtumia. Yleisöpalveluihin käytettävissä olevasta määrärahasta rahoitetaan myös kouluissa kiertävää Maailma 2030 -näyttelyä.

Rahoituspäätös  15.06.2016

100 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812208

Tunnus

UHA2016-003134

Sivua muokattu

06.07.2016