Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Kirjalliset julkaisut

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Painettujen julkaisujen sijaan painopiste on e-julkaisuissa ja verkkoaineistoissa. Painetuista julkaisuista tärkein vuonna 2016 on hallituksen kehityspoliittinen selonteko suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä sekä selonteon painopisteitä esittelevät tiivistelmät, fact sheetit.

Rahoituspäätös  15.06.2016

25 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812201

Tunnus

UHA2016-003133

Sivua muokattu

06.07.2016