Yleisötapahtumat, vaihtuvat kampanjat
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Yleisötapahtumat, vaihtuvat kampanjat

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Yleisötapahtumille ja vaihtuville kampanjoille tarkoitetusta määrärahasta toteutetaan Agenda 2030 - toimintaohjelmaan liittyvää kansalais- ja sidosryhmäviestintää.

Rahoituspäätös  15.06.2016

75 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812214

Tunnus

UHA2016-003137

Sivua muokattu

06.07.2016