Apulaisasiantuntija ja YK:n vapaaehtoistoiminta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2013

Apulaisasiantuntija ja YK:n vapaaehtoistoiminta

Kuvaus

Apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmien rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön väline. Asiantuntijoiden rahoittaminen YK-järjestöjen palvelukseen tukee Suomen pyrkimyksiä YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi. Asiantuntijat antavat toimikautensa aikana merkittävän panoksen järjestöjen työhön ja sitä kautta edelleen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa rahoittamalla Suomi tukee myös EU:n kehityspolitiikan vaikuttavuuden lisäämistä. Toimintaa ja tehtävien valintaa ohjaavat hallituksen helmikuussa 2012 hyväksymän kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset sekä apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmia sekä EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu v. 2011 tehty JPO-ohjelman evaluointi ja sen suositusten pohjalta laaditut kehittämistoimenpiteet. Asiantuntijatoiminnan tavoitteena on sijoittaa asiantuntijoita monenkeskisiin tehtäviin siten, että se mahdollistaa jatkossa heidän siirtymisensä kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöissä tai muualla. Samalla kasvatetaan suomalaisten kehitysyhteistyöosaajien määrää ja sitä suomalaisten osaajien joukkoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää laajalti koko suomalaisessa yhteiskunnassa mm. julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Toiminnalla kartutetaan suomalaisten asiantuntijoiden ymmärrystä monenkeskisestä kehityspolitiikasta varsinkin niillä toimialoilla, joilla Suomella on tarjottavanaan osaamista ja kokemusta. Suomalainen asiantuntemus ja ajattelutapa järjestön sisällä lisäävät myös välillisesti Suomen vaikutusvaltaa kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomi vastaa sopimusten puitteissa asiantuntijoiden palkka- ja muista tehtävän hoitoon liittyvistä kuluista. Parhaillaan kentällä toimii n. 100 Suomen rahoittamaa apulaisasiantuntijaa ja n. 40 YK:n vapaaehtoista sekä kuusi EU-nuorta. Vuonna 2013 apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoistoimintaan varattu 9.500.000 euroa mahdollistaa 30 uuden apulaisasiantuntijan ja 15-20 uuden YK:n vapaaehtoisen sekä kuuden EU-nuoren rekrytoinnin, sekä kentällä jo olevien henkilöiden jatkokaudet.

Rahoituspäätös  12.12.2013

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Avunantajan henkilöstö

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoisohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892225

Tunnus

UHA2013-008308

Sivua muokattu

30.12.2014