Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.06.2013

Suomen tuki kansainväliselle standardisoimisjärjestölle (ISO)

Kuvaus

ISO:n hankkeella tuetaan Afrikan vähiten kehittyneiden maiden kykyä osallistua kansainväliseen standardisointityöhön ja hyödyntää standardisoinnin etuja. Tavoitteena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen kehitysmaiden markkinoillepääsyn edellytysten vahvistamisen kautta. Hankkeen erityisenä painopisteenä ovat yhteiskuntavastuu-, ympäristö- ja energiastandardit.

Rahoituspäätös  04.06.2013

1 050 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89839901

Tunnus

UHA2011-005954

Sivua muokattu

05.08.2013