Helsinki Forum; dialogiprosessi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.03.2014

Helsinki Forum; dialogiprosessi

Kuvaus

Lontoossa sijaitsevan Forward Thinking -järjestö on esittänyt Suomelle johtoroolia uudessa dialogifoorumissa, jonka tavoitteena on edistää poliittisten ja uskontotaustausten toimijoiden rauhanomaista vuoropuhelua ja edistää yhteisymmärrystä Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän (MENA) alueen nykyisessä, hyvin jännittyneessä ilmapiirissä. Dialogiprosessi nimettäisiin prosessin perustajakaupungin mukaan Helsinki Forum’iksi. Helsinki Forumin maantieteellinen painopiste on MENA -alueella ja se hyödyntää vuodesta 2008 lähtien käynnissä olleen ns. Nyon -prosessin laajaa Euroopan/länsimaiden ja MENA -alueen maiden verkostoa. Uuden foorumiverkoston lisäarvona pidetään sen aiempaa laajempaa kattavuutta käsittäen länsimaiden ja MENA -alueen poliittisten ja uskonnollisten toimijoiden lisäksi mm. parlamenttien, yritysmaailman ja tiede- ja kansalaisyhteisön keskeisiä vaikuttajia ja edustajia. Suomen roolina Helsinki Forumissa on toimia vuosittaisten dialogikokousten isäntämaana ja tarjota dialogiprosessin toiminnalle pienimuotoista fasilitointitukea. Forumin toinen vuosittainen kokous järjestettäisiin MENA -alueella joko alueen maiden tai muun ulkopuolisen rahoittajan tuella. Suuri osa dialogia tapahtuisi kulissientakaisena toimintana kokousten välillä. Varsinainen käytännön sihteeristötyö ja sen rahoitus jäisi Forward Thinking -järjestölle ja mahdollisille muille tukijatahoille. Hanke edistää Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti ihmisoikeuksia, demokratiaa ja vakaata yhteiskuntaa vahvistamalla paikallisen omistajuuden ja laajan verkostoitumisen avulla eri poliittis- ja uskontotaustaisten toimijoiden mahdollisuuksia ja valmiuksia keskinäiseen vuoropuheluun Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän poliittisesti tulehtuneessa ilmapiirissä. Tällä luodaan perusteita jännitteiden lieventymiselle ja ongelmien rauhanomaiselle ratkaisulle. Verkosto tiivistää myös islamilaisen maailman ja länsimaiden välistä vuoropuhelua ja edistää tehokkaasti YK:n sivilisaatioiden allianssin tavoitteita MENA -alueella. Hanke tukee välillisesti myös Suomen rauhanvälityksen toimintaohjelman toteutusta.

Rahoituspäätös  12.03.2014

128 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

85301007

Tunnus

UHA2014-000313

Sivua muokattu

03.04.2014