Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.07.2015

IDEA

Kuvaus

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) on hallitusten välinen järjestö, jonka tavoitteena on tukea demokratiaa maailmanlaajuisesti ja kestävällä tavalla. Järjestö tukee kestävää demokraatista kehitystä ja muutosta tarjoamalla vertailukelpoista tietoa, avustamalla demokraattisten uudistusten toteuttamisessa sekä vaikuttamalla politiikan tekotapoihin ja poliittisiin päättäjiin. Järjestön kotipaikka on Tukholma ja sillä on toimistoja Afrikassa, Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueella, kuten myös New Yorkissa (YK), Brysselissä (EU) ja Haagissa (perustuslakituki). IDEAlla on maatoimintoja noin 20 kehittyvässä maassa. Järjestö työskentelee läheisessä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa sekä edistää alueiden välistä vuoropuhelua demokratiasta alueellisten järjestöjen, kuten Afrikan unionin, Arabiliiton, Amerikan valtioiden järjestön, ja Euroopan unionin kanssa. Suomi tukee järjestöä vuonna 2015 yhteensä 1 100 000 eurolla. Kyseessä on vapaahetoinen tuki. IDEA:n säännöissä "jäseniä kannustetaan tukemaan instituuttia vuosittaisilla avustuksilla."

Lisätietoa

www.idea.int

Rahoituspäätös  14.07.2015

1 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 40%
  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 40%

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890301

Tunnus

UHA2015-020211

Sivua muokattu

17.07.2015

Liitteet

Hanke-esitys 252 KB