Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

Ydin-julkaisut ry, Globaalin eriarvoisuuden ytimessä

Kuvaus

Hankkeessa on oikeastaan kaksi päätavoitetta: a) lisätä tietoisuutta eriarvoisuudesta ja tuoda esiin keinoja, joilla eriarvoisuutta voidaan vähentää b) antaa työpajoihin osallistuville nuorille ja aikuisille mahdollisuus osallistua kehitysviestintään ja antaa tietoa ja työkaluja aiheiden käsittelyyn. Tavoitteiden saavuttamiseksi tuotetaan artikkeleita paperiseen Ytimeen ja Ytimen verkkosivustoIle sekä järjestetään kolme mediatyöpajaa, jotka on suunnattu yhteistyöjärjestöjen kautta tavoitettaville nuorille ja aikuisille. Hanke kestää vuoden 2013. Kuten yllä on esitetty, olisi Ytimen vuoden 2013 aikana ilmestyvässä neljässä numerossa ja verkkosivustoIla eriarvoisuuden teemaosuus, jossa käsitellään 1) köyhyyttä ja tuloerojen kasvun seurauksia rauhan- ja turvallisuuden näkökulmista, 2) eriarvoisuutta ympäristökysymysten ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta, 3) eriarvoisuutta yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja demokratian näkökulmista ja 4) eriarvoisuutta globaaIin talouden ja työolojen näkökulmista, Tämä teemaosuus tarkoittaa käytännössä noin 18 sivua Ytimen 68-sivuisesta sisällöstä. Lisäksi artikkeleita julkaistaan verkossa ja levitetään sosiaalisen median, Ytimen Facebooksivun ja Twitter-tilin kautta. Vuoden aikana järjestettävät mediatyöpajat on suunnattu Helsingin Työttömien Hetyn ja Nuorten Ääni -toimituksen jäsenille, Hetyn kanssa haluttaisiin tehdä yhteistyötä, koska Suomessa on edelleen varsin niukasti kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen tapahtumia, jotka olisi suunnattu selkeästi aikuisväestölle, Hetyn kautta voisimme löytää myös uusia kuulijoita kehityskysymyksille ja löytää yhteistä kokemuspohjaa eriarvoisuudesta. Mediatyöpajan on ajateltu myös antavan osallistujille taitoja, joita he voivat myöhemmin hyödyntää, tässä tapauksessa työkaluja artikkeleiden työstämiseen ja tuottamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua. Nuorten ääni -toimituksen kanssa puolestaan haluttaisiin tehdä yhteistyötä, koska haluamme antaa mediatyöstä kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden perehtyä eriarvoisuuden teemoihin ja kehityskysymyksiin, sekä samalla myös työkaluja aikakauslehtiartikkeleiden työstämiseen vaativista, usein monimutkaisista ja vaikeistakin aiheista. Nuorten ääni -toimitus on jo alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön.

Myönnöt

  • 2013: 17 955 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Ydin-julkaisut ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892144

Tunnus

UHA2012-006289

Sivua muokattu

04.10.2013