Suomen tuki International Peace Institutelle (IPI)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

Suomen tuki International Peace Institutelle (IPI)

Kuvaus

Suomen tuki International Peace Instituten (IPI) Coping with Conflict, Crisis and Change -ohjelmalle (CWC). CWC-ohjelman tavoitteena on vahvistaa YK:n, alueellisten sekä paikallisten järjestöjen ja näiden jäsenvaltioiden käytössä olevia työkaluja konfliktien ja epävakaisuuden estämiseksi sekä rauhan edellytysten saavuttamiseksi. Nämä toiminnot liittyvät ennaltaehkäisevään diplomatiaan, pakotteiden käyttöön, rauhanvälitykseen, rauhanturvaoperaatioihin, rauhanrakennukseen, valtionmuodostukseen ja tuen antamiseen transitiovaiheen valtioille, erityisesti turvallisuuden, vastuullisen hallinnon, oikeuskysymyksien sekä kestävän kehityksen alueilla.

Rahoituspäätös  17.12.2013

240 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

IPI Int Peace Institute

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89842001

Tunnus

UHA2013-007435

Sivua muokattu

20.12.2013