Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2014

Tuki IGADin yhteisrahoitusohjelmalle (jatkovaihe)

Kuvaus

Suomi on tukenut Afrikan sarven alueellista yhteistyöjärjestöä IGADia (Inter-Governmental Authority on Development) lähes sen perustamisesta lähtien 1980-luvun lopulta. Vuosina 2011-2014 Suomi on tukenut 1,4 Milj. eurolla IGADin toiminta- ja hankekapasiteetin kasvattamista kahdenvälisellä hankkeella. Suomen hankke on saavuttanut tavoitteensa: sihteeristön projektien hallinto- ja suunnitteluyksikkö on perustettu ja sen toiminta vakiinnutettu, IGADin hankehallinto ja strategista suunnittelukapasiteettia on vahvistettuy. Suomen kahdenvälinen hanke on päättymässä vuoden 2014 lopussa. Yhteisrahoitusohjelman nykyistä vaihetta on tarkoitus kuitenkin jatkaa vuoden 2015 loppuun. Suomi siirtyy suunnitellusti tukemaan ainoastaan yhteisrahoitusjärjestelyä vuoden 2015 alusta alkaen. Yhteisrahoitusjärjestelyn tavoitteena on tukea IGADin insitutionaalista vahvistamista, jotta järjestö voi edistää mandaattinsa mukaisesti alueellista vakautta, hyvinvointia ja integraatiota.

Rahoituspäätös  15.12.2014

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 80%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 20%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892380

Tunnus

UHA2014-050992

Sivua muokattu

19.12.2014