Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.06.2015

Kv. maatalouden kehittämisrahasto IFAD 10

Kuvaus

IFAD perustettiin vuonna 1977 YK:n maatalouden kehitysrahoituksen erityisjärjestöksi suunnittelemaan ja rahoittamaan ohjelmia ja hankkeita, jotka tähtäävät ruokaturvan ja ravitsemuksen edistämiseen sekä köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. IFAD:in tarjoama rahoitus on valtaosin pehmeäehtoista lainaa; köyhimmät maat saavat myös lahja-apua. IFAD:in tukemien hankkeiden kohderyhmään kuuluvat erityisesti kehitysmaiden pienviljelijät, mutta myös maaseudun maattomat, paimentolaiset, pienkalastajat, alkuperäiskansat ja kaikkien ryhmien keskuudessa erityisesti maaseudun naiset IFADin työ liittyy keskeisesti YK:n vuosituhatjulistuksen päämäärään sekä tuleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälänhätä. Maailmassa on edelleen 1,3 miljardia köyhää ja 840 miljoonaa nälkää näkevää ihmistä. Heistä lähes kolme neljäsosaa elää maaseudulla. 80 prosenttia kehitysmaiden ruoasta tuotetaan pienviljelijöiden toimesta. Väestönkasvu, luonnonvarojen ja viljelyalueiden niukkuus, luonnonkatastrofit sekä ilmastonmuutos luovat edelleen paineita ruoan hinnan nousulle ja köyhyyden lisääntymiselle. IFAD toimii yli 90 maassa yhteistyössä hallitusten, paikallisyhteisöjen, yksityissektorin ja muiden järjestöjen kanssa parantaakseen maaseudun köyhien ihmisten markkinoillepääsyä, rahoituksen ja teknologian saatavuutta sekä maan ja muiden luonnonvarojen hallintaa. IFAD:in resurssien täydentämisestä sovitaan kolmen vuoden välein käytävissä lisärahoitusneuvotteluissa. IFAD 10-kauden (2016-2018) strategisista painopisteistä ja rahoituskehyksistä sovittiin vuoden 2014 aikana käydyissä lisärahoitusneuvotteluissa. IFAD:in lisärahoituksen tavoitetasoksi asetettiin USD 3 miljardia, josta jäsenmaiden rahoitusosuus on 1,44 miljardia. IFAD:in suurimmat rahoittajamaat ovat Iso-Britannia, Alankomaat, Yhdysvallat, Italia ja Ruotsi. Suomen rahoituslupaus IFAD 10-kaudelle on EUR 13 miljoonaa. IFAD:in keskeinen tavoite tulevalla lisärahoituskaudella on 80 miljoonaan ihmisen nostaminen köyhyydestä. Poikkileikkaavina tavoitteina IFAD:in toiminnassa korostuvat sopeutuminen ilmastonmuutokseen, ravintokysymykset sekä tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen.

Lisätietoa

www.ifad.org

Rahoituspäätös  04.06.2015

13 000 000 €

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Kv maatalouden kehittämisrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89891961

Tunnus

UHA2011-008161

Sivua muokattu

17.07.2015