Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.12.2015

ERITT/CGIAR maataloustutkimus- ja opetusyhteistyö

Kuvaus

Hanke on jatkoa vuosina 2011-16 9,5 miljoonalla eurolla rahoitettavalle FoodAfrica tutkimus- ja kehittämishankkeelle Beninissä, Kamerunissa, Ghanassa, Keniassa, Senegalissa ja Ugandassa. Jatkovaiheen tavoitteena on levittää FoodAfrica I-vaiheen tutkimustulokset viljelijöille ja maataloussektorin toimijoille hankemaissa, sekä vahvistaa heidän kapasiteettiaan ruokaturvan parantamiseksi kestävällä tavalla. Pitkän aikavälin kehitysvaikutuksena on hankemaiden parantunut ruoka- ja ravitsemusturva, sekä pienviljelijöiden ja haavoittuvien ryhmien parantuneet elinkeinomahdollisuudet. Tuki jatkovaiheelle on 1 miljoona euroa vuosina 2016-18. Hankkeen loppuhyödynsaajia ovat pienviljelijät hankemaissa sekä paikalliset koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Keskitason hyödynsaajia (=loppuhyödynsaajien tavoittamiseksi) ovat maanviljelijäyhdistykset, neuvontaorganisaatiot (valtion ja kansalaisjärjestöjen), vapaaehtoiset kouluttajaviljelijät, meijeriosuuskunnat ja yksityiset toimijat. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus Luke. Pääkumppanit hanketoteutuksessa ovat neljä kansainvälisen maataloustutkimusryhmä CGIAR:n tutkimuslaitosta (peltometsäviljelykeskus ICRAF, karjatalousinstituutti ILRI, ruokaturvapolitiikkainstituutti IFPRI ja maatalouden monimuotoisuus- ja ravitsemusinstituutti Bioversity), Helsingin yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Lisäksi hanketoteutuksessa on mukana laaja joukko paikallisia kumppaneita ja sidosryhmiä, kuten afrikkalainen maataloustutkimusfoorumi FARA, kumppanimaiden maataloustutkimusinstituutteja, paikallisia yliopistoja, maataloustuottajain yhdistyksiä ja yksityissektorin toimijoita.

Lisätietoa

www.mtt.fi/foodafrica

Rahoituspäätös  02.12.2015

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 50%
  • Maataloustutkimus 50%

Rahoituskanava

  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
  • Kv maataloustutk konsultaatioryhmä
  • Helsingin yliopisto
  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29891501

Tunnus

UHA2015-024637

Sivua muokattu

11.12.2015