Kehitysmaiden osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.03.2014

Kehitysmaiden osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin

Kuvaus

Hankkeella tuetaan kehitysmaiden osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin, sopimusneuvotteluihin, ja asiantuntijaseminaareihin. Tuki on tärkeää maiden kapasiteetin vahvistamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että kehitysmaat voivat toteuttaa eri sopimuksissa tehdyt sitoumukset ja osallistua sopimusten toimeenpanoa koskevaan päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin. Kansainvälisten ympäristävelvoitteiden sisällyttäminen kehitysmaiden kestävän kehityksen strategioihin ja kehitysohjelmiin, etenkin köyhyyden vähentämisen strategioihin, on olennaista vuosituhattavoitteiden (Millennium Development Goals, MDG) ja tulevien kestävän kehityksen tavoitteden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamisen kannalta. Suomi tukee kehitysmaiden osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin 600 000 eurolla vuonna 2014.

Rahoituspäätös  26.03.2014

600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89838501

Tunnus

UHA2014-006931

Sivua muokattu

03.04.2014