YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmien kansallisen ja alueellisen toimeenpanon tarkastelukokous
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.12.2013

YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmien kansallisen ja alueellisen toimeenpanon tarkastelukokous

Kuvaus

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women järjesti 5.-7.11.2013 YK:n pääsihteerin pyynnöstä globaalin asiantuntijatason tarkastelukokouksen YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus (1325) -päätöslauselmien toimeenpanosta kansallisella ja alueellisella tasolla. UN Women on pyytänyt Suomelta tukea kokouksen järjestämiseen. Suomen tuki voidaan kohdentaa erityisesti kehitysmaiden kansalaisten osallistumiseen. Tarkastelukokouksessa pyritään pohtimaan innovatiivisia tapoja edistää kansallisia ja alueellisia päätöslauselmien toimeenpanostrategioita; lessons learned ja parhaiden käytäntöjen jakamista strategioiden toimeenpanosta; löytämään tapoja puuttua olemassa oleviin haasteisiin (esim. valvontamekanismien, indikaattoreiden ja rahoituskeinojen kehittäminen); sekä kehittämään suosituksia kansallisen ja alueellisen tason toimeenpanon vauhdittamiseksi. Kokouksen välittömänä tuloksena on siihen osallistuvien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen. Kehitysmaiden kansalaiset hyötyvät tästä epäsuorasti. Vaikka Suomi tukee jo ennestään UN Womenin toimintaa merkittävällä yleisavustuksella, vahvistaa tarkastelukokouksen tukeminen oleellisesti Suomen 1325-toiminnan vaikuttavuutta sekä maatasolla että UN Womenin kanssa tehtävässä yhteistyössä. UN Women verkossa: http://www.unwomen.org/

Rahoituspäätös  02.12.2013

75 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892278

Tunnus

UHA2013-005791

Sivua muokattu

12.12.2013