Vapaaehtoinen lisärahoitus UNESCOn Maailmanperintörahastoon
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2013

Vapaaehtoinen lisärahoitus UNESCOn Maailmanperintörahastoon

Kuvaus

Suomi pyrkii UNESCOn Maailmanperintökomitean jäseneksi kaudelle 2013-2017. Osana tukikampanjaa Suomi ehdottaa vapaaehtoista lisärahoitusta Maailmanperintörahastoon käytettäväksi kehitysmaiden luonnonperintökohteiden ja yhdistettyjen luonto- ja kulttuurikohteiden suojelun ja hoidon edistämiseksi. Tuki on linjassa kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnonvarojen kestävää hallintaa ja ympäristönsuojelua koskevan painopistealueen tavoitteiden kanssa. Tuki edesauttaa luonnon monimuotoisuuden suojelua ja näin ollen myös vastaa osin biodiversiteettisopimuksen yhteydessä tehtyihin sitoumuksiin rahoituksen lisäämiseksi luonnon monimuotoisuuden suojelulle.

Rahoituspäätös  04.12.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Luonnon monimuotoisuus 40%
  • Biosfäärin suojelu 30%
  • Erityiskohteitten suojelu 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892254

Tunnus

UHA2013-004460

Sivua muokattu

12.12.2013