Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.11.2015

Unfpan ja Unicefin yhteistyöohjelma naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseen

Kuvaus

Joint Programme on the Abandonment of Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change on Unicefin ja Unfpan yhteistyöohjelma. Sen tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa prosessia tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen/leikkauksen täydelliseen lakkauttamiseen. Tavoitteena on silpomisen lopettaminen seuraavan 20 v. aikana. Naisten ympärileikkausta pidetään maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksia loukkaavana perinteenä, ja se riikkokin useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Ohjelman kulttuurisensitiivinen lähtökohta edistää positiivista institutionaalista ja sosiaalista muutosta ja painottaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja heidän voimaannuttamistaan. Kansallisella tasolla ohjelma edistää lainsäädännön aikaansaamista ja jo hyväksyttyjen lakien noudattamisen valvomista. Se tukee FGM/C haittavaikutusten huomioimista ja hoitoa terveydenhuollon palvelujärjestelmässä sekä vahvistaa FGM/C:n eliminoimisen linkkejä lastensuojelussa, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä ja sosiaalisissa turvapalveluissa. Unfpa ja Unicef hallinnoivat ohjelmaakaikilla tasoilla (kv., alueellinen, ja maataso).maatason ohjelmat tehdään muiden viranomaisten ja relevanttien kv. ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ohjelman ohjausryhmässä ovat mukana myös ohjelman rahoittajat. Ohjelman hyödynsaajina ovat kohdemaiden tytöt ja naiset ja välillisesti heidän tulevat lapsensa. Ohjelman arviointi v.2013 oli pääasiallisesti hyvin myönteinen ja totesi ohjelman saaneen katalyyttista vaikutusta kansainvälisillä forumeilla ja maatasolla. Ohjelma on alkanut 2008 ja menossa on II-vaihe (2014-2017). II vaihe hyödyntää paremmin alueellista kontekstia, erityisesti Afrikan Unionin mahdollisuuksia ja järjestöjen omien aluetoimistojen kapasitettia tehdä alueellisia analyysejä, antaa tukea kansallisille ohjelmille ja identifioida alueellista asiantuntemusta. Ohjelman II vaihe toimii 17 valtiossa sekä alueellisesti että globaalisti.

Rahoituspäätös  03.11.2015

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 40%
  • Ihmisoikeudet 40%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%

Rahoituskanava

  • YK:n väestörahasto
  • YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

29892403

Tunnus

UHA2015-023681

Sivua muokattu

06.11.2015