Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.04.2016

VÄLIME/Suunnittelu ja arviointi

Kuvaus

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueellista kehitysyhteistyötä kohdistetaan demokratia- ja ihmisoikeushankkeisiin. Erityispainopisteenä ovat naisten ja tyttöjen sekä helposti syrjäytyvien ryhmien oikeuksien edistäminen ja lisäksi tuetaan ympäristöhankkeita. Hankkeiden identifiointi, suunnittelu, seuranta ja arviointi ovat jatkuvia toimintoja hankehallinossa. Määrärahan tavoitteena on taata riittävät resurssit tulokselliseen kehitysyhteisyöhön.

Rahoituspäätös  22.04.2016

80 680 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

86600701

Tunnus

UHA2016-000407

Sivua muokattu

28.04.2016