Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.03.2016

Kehitysmaiden innovatiivisten start-up-yritysten kapasiteetinkehittämishanke

Kuvaus

Hanke kehittää kehitysmaiden innovatiivisten start-up-yritysten kapasiteettia liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi ja pääomasijoitusten houkuttelemiseksi. Hanke järjestää avoimen kansallisen kilpailun globaaliin yrityskiihdyttämöohjelmaan mukaan otettavien start-up-yritysten valitsemiseksi noin 20 kehitysmaassa yhteistyössä paikallisen innovaatioverkoston, Maailmanpankin tai muun organisaation kanssa. Yritykset osallistuvat Suomessa kapasiteetinkehittämisohjelmaan, moniin verkostoitumistilaisuuksiin sekä Slush-konferenssiin. Mukaan otetaan myös kehitysmaiden innovaatioverkostojen edustajia. Hanke tutustuttaa osallistujat suomalaiseen innovaatioekosysteemiin ja luo pohjaa uusille kumppanuuksille kehitysmaayritysten ja suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten välille. Start-up-yritykset ovat tärkeitä kehitysmaiden taloudellisen kasvun ja monipuolistumisen kannalta. Nuoret yritykset luovat uusia työpaikkoja, elinkeinoja ja toimeentulomahdollisuuksia ihmisille. Hankkeeseen valittavat yritykset ovat lisäksi ns. impact-yrityksiä, joiden liiketoimintaa on ratkaista yhteiskuntien sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviä haasteita sekä osallistaa köyhiä ja helposti syrjäytyviä ihmisiä taloudellisen toimintaan. Ratkaisut voivat liittyä mihin tahansa kehityshaasteeseen kuten terveyteen, koulutukseen, maatalouteen, julkiseen hallintoon tai ilmastonmuutokseen ja edistää siten monia ihmisoikeuksia. Välittömät hyödynsaajat ovat kehitysmaiden start-up-yrittäjät ja innovaatioverkostojen johtajat, jotka valitaan ohjelmaan mukaan. Pitkällä aikavälillä hanke hyödyttää kehitysmaiden ihmisiä, erityisesti yrityksiin ja niiden kumppaneihin työllistyviä ihmisiä, joista merkittävä osa on nuoria ja naisia. Hankkeen toteuttaja on Startup Sauna Oy. KEO-20 esittää, että laaturyhmä puoltaa 150 000 euron tuen myöntämistä hankkeelle vuodeksi 2016.

Lisätietoa

http://www.slush.org/impact-accelerator/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  29.03.2016

150 000 €

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892683

Tunnus

UHA2016-000851

Sivua muokattu

06.04.2016