Kansallisten evaluointiyhdistysten kapasiteetin vahvistaminen yhteistyössä IOCE:n kanssa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.11.2013

Kansallisten evaluointiyhdistysten kapasiteetin vahvistaminen yhteistyössä IOCE:n kanssa

Kuvaus

EvalPartners-aloitteen tavoitteena on julkisen politiikan tehokkuuden, tasa-arvoisuuden ja tietoon perustuvan vaikuttavuuden parantaminen kehitysmaissa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan evaluointikapasiteettia. EvalPartners-aloite tukee kansallisia evaluointiyhdistyksiä vahvistaen yhdistyksiä instituutioina, niiden strategista roolia ja jäsenten evaluointiammattitaitoa. EvalPartners käynnistyi 2012 valittujen evaluointiyhdistysten vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamisella ja kehittämissuunnitelmien laatimisella. Prosessia tuetaan vertaisyhteistyöllä yhdistysten kesken ja koulutuksella. Alkuvuonna 2013 järjestettiin kansainvälisen evaluointiyhdistyksen (IOCE, International Organisation for Cooperation in Evaluation) konferenssi, jossa vedettiin yhteen evaluointiyhdistysten parhaita käytäntöjä ja kokemuksista opittua. UNICEF tuki IOCE:ta konferenssin valmistelussa ja järjestämisessä sekä vastasi hallinnoinnista. Konferenssin tuloksena syntyi myös jatkosuunnitelmia kansalaisyhteiskunnan evaluointikapasiteetin vahvistamiseksi. Vuoden 2014 alusta aloitteen hallinto siirtyy UNICEFiltä UN Womenille. Vuosien 2014 -2015 toimintoihin kuuluvat evaluointitiedon käytön edistäminen päätöksenteossa, ml vuoden 2015 julistaminen kansainväliseksi evaluointivuodeksi, evaluointiyhdistysten välinen vertaistuki ja -oppimisprosessi, internetpohjaisen tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen, e-koulutuksen edelleen kehittäminen ja innovaatioita kannustavien aloitteiden tuki. Vuonna 2015 järjestetään toinen kansainvälinen konferenssi, jonka tarkoituksena on tulosten yhteenveto ja jakaminen.

Rahoituspäätös  22.11.2013

665 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • YK:n lastenrahasto
  • YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89891967

Tunnus

UHA2013-006601

Sivua muokattu

12.12.2013