Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.04.2015

Kehitysmaiden osallistuminen kv. ympäristökokouksiin

Kuvaus

Hankkeella tuetaan kehitysmaiden osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin, sopimusneuvotteluihin, ja asiantuntijaseminaareihin. Tuki on tärkeää maiden kapasiteetin vahvistamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että kehitysmaat voivat toteuttaa eri sopimuksissa tehdyt sitoumukset ja osallistua sopimusten toimeenpanoa koskevaan päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin. Kansainvälisten ympäristävelvoitteiden sisällyttäminen kehitysmaiden kestävän kehityksen strategioihin ja kehitysohjelmiin, etenkin köyhyyden vähentämisen strategioihin, on olennaista vuosituhattavoitteiden (Millennium Development Goals, MDG) ja tulevien kestävän kehityksen tavoitteden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamisen kannalta. Suomi tukee kehitysmaiden osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin 600 000 eurolla vuonna 2015.

Rahoituspäätös  27.04.2015

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89838501

Tunnus

UHA2015-012583

Sivua muokattu

06.05.2015