Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

ERITT/Kaukasuksen kohtauspaikka: Interaktiivinen dialogi

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen Etelä-Kaukasuksella ammatti- ja kansalaisjournalistit, mediat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat perustamalla verkosto. Hankkeessa järjestetään työpajoja, kansalaisyhteiskunta-missioita (civil society missions), joiden aikana eri maista tulleet henkilöt saavat mahdollisuuden työskennellä yhdessä. Työn tulokset julkaistaan hankkeen verkkosivuilla käyttäen hyväksi uuden media tarjoamia mahdollisuuksia kuten videoita ja blogeja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tiedonvälitystä ja mediassa työskentelevien ammattitaitoa sekä saada marginaaliset äänet kuuluviin ja lisätä sanavapautta Etelä-Kaukasuksen alueella. Alunperin idea yhteistyöstö GO Groupin kanssa lähti suomalaiselta toimittajalta Salla Nazarenkolta, joka on työskennellyt Georgiassa.

Myönnöt

  • 2011: 64 110 €
  • 2012: 63 115 €
  • 2013: 63 115 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Vapaa tiedonkulku 50%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

86000801

Tunnus

UHA2011-007385

Sivua muokattu

20.08.2013