Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

Yksi maapallo nyt ja tulevaisuudessa - väestö ja ympäristö keskiössä

Kuvaus

Järjestetään kansainvälinen seminaari sekä pienempi koulutustilaisuus, joissa tuodaan esiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä ympäristöasioiden välinen yhteys ja keskustellaan väestönkasvun luomasta paineesta luonnonvaroihin ja niiden epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen. Tavoitteena on myös lisätä eri toimijoiden tietoisuutta mahdollisuuksista yhdistää eri osa-alueita järkeviksi ja toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi kehitysyhteistyössä. Tavoitteena on myös luoda keskustelua integroiduista lähestymistavoista ja innovatiivisesta yhteistyöstä. Seminaari rakennetaan siten, että mukaan tulee sekä paikallistason tuntemusta että kansainvälisen tason huippuosaamista. Seminaarin juhlapuhujaksi kutsutaan presidentti Tarja Halonen sekä YK:n väestörahasto UNFPAn pääjohtaja, asiantuntijoita Nepalista VWJF:ltä ja FPAN:ista (Family Planning Association of Nepal). Myös Gapminderin perustaja yritetään saada esiintymään seminaariin. Lisäksi Nepalista saapuu kaksi nuorta, jotka toimivat vapaaehtoisina ympäristö- ja seksuaaliterveysasioiden vertaiskouluttajina VWJF:n ja Väestöliiton hankkeessa. Nuoret tuovat seminaariin omakohtaisia kokemuksiaan terveys- ja ympäristötyön yhdistämisestä sekä osallistamisesta. Näin keskusteltavat asiat saavat tarttumapintaa kehitysmaiden todellisuudesta. Näiden puhujien lisäksi puheenvuoroja pyydetään suomalaisilta asiantuntijoilta, muun muassa ulkoasiainministeriöstä ja Väestöliitosta. Seminaari järjestetään Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän syyskokouksen yhteydessä ja keskustelua ohjaa kansanedustaja Jani Toivola. Seminaarin kanssa samalla viikolla järjestetään pienempi koulutus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa käsitellään eri sektoreihin keskittyvien organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämistä ja siitä mahdollisesti saatavia lisähyötyjä tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan kanssa ja se järjestetään yhden aamupäivän aikana. VWJF Nepalista ja Nepalin perhesuunnittelujärjestö FPAN:sta saapuneet asiantuntijat ja nuoret osallistuvat tilaisuuteen. Lisäksi tilaisuuteen pyritään saamaan puhujia muista suomalaisista järjestöistä, jotka ovat tehneet innovatiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Keskustelutilaisuus on suunnattu erityisesti kehitysyhteistyötä tekeville kansalaisjärjestöille.

Myönnöt

  • 2013: 23 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rah

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892147

Tunnus

UHA2012-006301

Sivua muokattu

04.10.2013