Tiedotusvälineet ja toimittajat
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.04.2014

Tiedotusvälineet ja toimittajat

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan suomalaisten tukea ja luottamusta toiminnan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Ulkoministeriön kehitysviestinnän yksikkö tekee suomalaisille tunnetuksi globaaleja kehityskysymyksiä sekä Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteita, teemoja ja tuloksia. Viestinnän tuloksellisuuden edellytyksenä on, että sisällöt ja kanavat vastaavat suomalaisten ja sidosryhmien tarpeita, ovat ymmärrettäviä ja saavuttavat kaikki suomalaiset kohderyhmittäin. Perinteisen viranomaistiedottamisen lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa sekä viestitään suoraan kansalaisille yleisötapahtumissa. Ulkoministeriön kehitysviestintä myöntää matka-apurahoja toimittajille ja kuvaajille, jotta nämä voivat tutustua kehityskysymyksiin ja Suomen kehitysyhteistyön toteutukseen käytännössä. Tarkoituksena on perehdyttää toimittajia ja kuvaajia Suomen kehityspolitiikkaan sekä edistää kehitysmaita käsittelevien sisältöjen julkaisemista eri tiedotusvälineissä. Lisäksi kutsutaan toimittajia mukaan kehitysministerin kehitysmaihin suuntautuville matkoille. Kehitysviestinnän yksikkö järjestää vuosittain Kehitysakatemian eli toimittajien perehdyttämisohjelman. Ohjelman tavoitteena on syventää osallistujien tietoja globaaleista kehityskysymyksistä sekä perehdyttää heidät Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kokonaisuuteen. Tavoitteena on koota 15 toimittajan ryhmä, joka edustaa erilaisia medioita eri puolelta Suomea. Mielipidemittausten mukaan suurin osa suomalaisista saa tietonsa kehitysyhteistyöstä median välityksellä. Kehitysakatemian ja toimittajien matka-apurahojen kautta tiivistetään yhteydenpitoa kehitysasioita seuraaviin toimittajiin. Suomalais-afrikkalainen toimittajaverkosto on osa Team Finland -viestintää ja maakuvatyötä. Verkosto edistää suomalaisten ja afrikkalaisten toimittajien yhteydenpitoa ja järjestää koulutusta mm. lehdistönvapausasioissa.

Rahoituspäätös  30.04.2014

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vko-40

Rahoituskohteen numero

89812203

Tunnus

UHA2011-005152

Sivua muokattu

20.05.2014