OECD investoinnit (PFI päivitys), tekninen apu
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2013

OECD investoinnit (PFI päivitys), tekninen apu

Kuvaus

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) hyväksyi vuonna 2006 investointeja koskevan Policy Framework for Investment (PFI) –työkalun. PFI pohjautuu OECD:n kokemukseen jäsenmaiden lainsäädäntöjen kehittämisessä ja niiden vertaisarvioinnissa ja sen kautta syntyneisiin hyviin käytäntöihin. OECD:n jäsenmaiden ministerit sitoutuivat hyödyntämään PFI:tä osana kehitysyhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on päivittää OECD:n PFI-työkalu siten, että se vastaa paremmin kestävän kehityksen haasteisiin. Tavoitteena on, että päivitykseen voivat osallistua mahdollisimman laajasti järjestön ulkopuoliset maat ja erityisesti kehitysmaat sekä sidosryhmät, kuten kansalaisjärjestöt. Päivitysprosessissa tullaan käsittelemään aiheita kuten ympäristö, sukupuolten välinen tasa-arvo, maatalous, infrastruktuurin kehittäminen sekä OECD:n monikansallisia liikeyrityksiä koskeviin toimintaohjeisiin tehdyt parannukset YK:n puitteissa laaditut liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat uudet periaatteet. Hankkeella edistetään kehitysmaiden kykyä hyötyä kestävistä investoinneista. Hyödynsaajina ovat kehitysmaiden yhteiskunnat laajasti: yritykset, ei-valtiolliset toimijat (ml. kansalaisjärjesöt), työntekijät ja hallitukset.

Rahoituspäätös  16.12.2013

190 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800111

Tunnus

UHA2011-007318

Sivua muokattu

20.12.2013