Toiminta-avustus/Suomen UN Women ry
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.03.2014

Toiminta-avustus/Suomen UN Women ry

Kuvaus

Järjestö on ainoita suomalaisia kehityskysymysten parissa toimivia naisten ja tyttöjen asemaan keskittyviä järjestöjä ja UN Womenin suomalainen yhteistyöjärjestö. Se tukee osaltaan muita kansalaisjärjestöjä sukupuolinäkökulman integroinnissa järjestöjen vuosituhattavoiteohjelmiin. Naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden vähentäminen on yksi YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteista ja Suomen kehityspolitiikan painopistealueista. Yhdistys on toiminut Suomessa vuodesta 1981 lähtien (aikaisemmin nimellä Suomen Unifem). Järjestö johtaa kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden verkostoa, joka seuraa YK:n päätöslauselman 1325 toimeenpanoa ja Suomen toimintaohjelman toteutusta. 1325-verkoston vuoden 2009 toiminnan ja tiedotuksen rahoitus sisältyy kertaluontoisesti vuoden 2009 toiminta-avustukseen. Osittain vuoden 2008 toiminta-avustuksesta on jo katettu joitakin 1325-verkoston kuluja. Vuodesta 2008 tiedotustuki ja toiminta-avustus yhdistetty. Suomen UN Women, Suomen Unicef ja Suomen Pakolaisapu toimivat UN Womenin, UNICEF:in ja UNHCR:n suomalaisina yhteistyöjärjestöinä. Tämän aseman perusteella eduskunta on 1980-luvulta myöntänyt kolmelle ensimmäiselle järjestölle valtionapua niiden kotimaan toimintaa varten.

Lisätietoa

www.unwomen.fi

Rahoituspäätös  11.03.2014

234 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 28%
  • Tuki kansallisille kansalaisjärjestöille (avunantajamaassa) 72%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen UNIFEM

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845701

Tunnus

UHA2014-004204

Sivua muokattu

03.04.2014