INGO/Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2017

INGO/Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO)

Kuvaus

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisellä liitolla (IUFRO, International Union of Forest Research Organizations) on tunnustettu asema metsäntutkimuksen kansainvälisen yhteistyön edistäjänä sekä kehitysmaiden tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kouluttajana. IUFRO:n jäsenjärjestöihin lukeutuvat maailman kaikki merkittävimmät metsäntutkimuslaitokset, ml. Suomen luonnonvarakeskus Luke. UM ja IUFRO ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2006 tavoitteenaan tehostaa kansainvälisen tiedeyhteisön panosta kansainvälisiin metsäpolitiikkaprosesseihin, erityisesti YK:n metsäfoorumin työhön, sekä vahvistaa kestävän metsävarahallinnon toimeenpanoa etenkin kehitysmaissa. Vuonna 2017 UM ja IUFRO määrittelevät uuden strategisen kumppanuuden painopisteet vuosille 2017-2019. Päätavoitteena on: 1) tehostaa kansainvälisen tiedeyhteisön panosta kansainvälisiin metsäpolitiikkaprosesseihin, erityisesti YK:n metsäfoorumin työhön; 2) fasilitoida tutkijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden välistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa metsiin liittyvissä kysymyksissä; 3) edistää lähestymistapoja ja vahvistaa kapasiteetteja, joita tarvitaan metsiä koskevien politiikkojen ja tieteen yhtymäkohdissa tehokkaasti työskentelemiseksi kaikilla tasoilla. Tuettava hanke on globaali, mutta hyödyttää erityisesti kehitysmaita. IUFRO:n Maailman metsät, yhteiskunnat ja ympäristö -tutkimushanke (Special Project on World Forests, Society and Environment, WFSE) tuottaa monitieteistä ja kehitysmaiden yhteiskuntien kannalta tärkeää tietoa, joka tukee poliittista päätöksentekoa. IUFRO:n tiedepaneeli tuottaa arviointiraportteja ja policy brief -julkaisuja, jotka on suunnattu poliittisille päätöksentekijöille. Tiedepaneeli on tuottanut perustietoa mm. YK:n metsäfoorumille ja monenkeskisten ympäristösopimusten osapuolikokouksille. Vuonna 2017 Suomi tukee IUFRO:n toimintaa 400 000 eurolla. Suomen rahoitus liittyy erityisen kiinteästi kehityspoliittisen selonteon neljänteen painopisteeseen – "Ruokaturva sekä veden ja energian saatavuus ovat kohentuneet ja luonnonvaroja käytetään kestävämmin". Suomen tukemien IUFRO:n toimintojen tavoitteena on etenkin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. IUFRO:lle annettavalla rahoituksella tuotettu tutkimustieto on julkista ja kaikkien saatavilla.

Lisätietoa

https://www.iufro.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  13.12.2017

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäntutkimus 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

81805001

Tunnus

UHA2017-005194

Sivua muokattu

18.12.2017