Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.05.2015

Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki

Kuvaus

Presidentti Halosella on kehityspoliittisia tehtäviä, kuten mm. jäsenyys Sustainable Development Solutions Networkin Leardership Councilissa, Global Leaders Council for Reproductive Healthissa ja rinnakkaispuheenjohtajuus korkean tason ICPD-työryhmässä. Halonen on YKn nimeämä Drylands Ambassador sekä Disaster Risk Reduction Champion. Lisäksi hänellä on lukuisia puhetilaisuuksia liittyen mm. entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Esityksiä uusista tehtävistä tulee jatkuvasti. Presidentti Haloselle on osoitettu UM:stä (KEO-40) virkamiesapua tehtäviensä hoitamisessa. Esitetty hanketuki (80 000 euroa) kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoidon, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuden, aiheuttamien matka- ja kokouskulujen kattamiseksi vuonna 2015. Presidentti on saanut hanketukea tehtäviensä hoitoon vuodesta 2012. Tästä hankerahoituksesta on tarkoitus kattaa niin presidentin kuin hänelle osoitetun virkamiehen kulut siltä osin, kun niitä ei saada katettua järjestävän tahon kautta ja kun ne ovat ODA-kelpoisia. Tämä hanke mahdollistaa kehityspoliittisen vaikuttamisen korkealla tasolla Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, erityisesti ilmastonmuutoksen, naisten aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta.

Rahoituspäätös  25.05.2015

80 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 50%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 30%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 20%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892105

Tunnus

UHA2015-014301

Sivua muokattu

15.07.2015