Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.04.2015

Toiminta-avustus/Suomen UN Women ry

Kuvaus

Suomen UN Women – Finlands UN Women ry on yksi UN Womenin kansallisista komiteoista. Kansalliset komiteat tukevat UN Womenin työtä tiedottamalla, keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä tekemällä vaikuttamistyötä tasa-arvokysymysten huomioimiseksi kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestö on ainoita suomalaisia kehityskysymysten parissa toimivia naisten ja tyttöjen asemaan keskittyviä järjestöjä. Naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden vähentäminen on yksi YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteista ja Suomen kehityspolitiikan painopistealueista. Yhdistys tunnettiin aikaisemmin Suomen UNIFEM ry:nä. Järjestö johtaa kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden verkostoa, joka seuraa YK:n päätöslauselman 1325 toimeenpanoa ja Suomen toimintaohjelman toteutusta. Tuloksia vuoden 2014 toiminta-avustuksella tuetusta toiminnasta ovat mm. gender-näkökulman vahvistuminen globaalikasvatuksessa Nyt puhuvat tytöt! -aineiston avulla ja vuosituhattavoitteita käsittelevän Tosielämän Supersankarit -kampanjan laaja levikki, yli 300 000 ihmistä. Tavoitteellisemman viestinnän ansiosta UN Womenin yleinen tunnettuus ja medianäkyvyys vahvistuivat, mikä tuki UN Womenin asemaa korostavaa Suomen kehityspolitiikan linjausta. Esim. HeForShe-kampanja noteerattiin laajalti mediassa. Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan vahvistamiseksi tuotettiin 1325-verkoston julkaisu ja yhteistyössä Kriisinhallintakeskuksen ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa tuotettiin kriisinhallintatehtäviin lähteville asiantuntijoille gender-kysymyksiin keskittyvä tarkistuslista. Suomen UN Women käyttää toiminta-avustuksen yleishallintokuluihinsa sekä viestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä.

Lisätietoa

www.unwomen.fi

Rahoituspäätös  08.04.2015

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 25%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 75%

Rahoituskanava

Suomen UN Women Finlands UN Women ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845701

Tunnus

UHA2015-011267

Sivua muokattu

22.05.2015