Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.04.2016

Kehitysmaiden osallistuminen kv. ympäristökokouksiin

Kuvaus

Hankkeella tuetaan kehitysmaiden viranomaisten ja asiantuntijoiden osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin, sopimusneuvotteluihin, ja asiantuntijaseminaareihin. Kehitysmaiden osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin ja neuvotteluihin vahvistaa maiden kykyä toimeenpanna kansainvälisten sopimusten velvoitteet, osallistua sopimusten toimeenpanon seurantaan ja arviointiin, sekä osallistua kansainvälisen ympäristöhallinnan regiimin kehittämiseen. Kansainvälisten ympäristövelvoitteiden sisällyttäminen kehitysmaiden kestävän kehityksen strategioihin ja kansallisiin kehitysohjelmiin on tärkeää kestävän kehityksen edistämiseksi. Suomi tukee kehitysmaiden osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin 240 000 eurolla vuonna 2016.

Rahoituspäätös  28.04.2016

240 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89838501

Tunnus

UHA2016-001783

Sivua muokattu

02.05.2016