ALUE/Länsiafrikkalaisten voimavarojen ja osaamisen vahvistaminen rauha
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.02.2013

ALUE/Länsiafrikkalaisten voimavarojen ja osaamisen vahvistaminen rauha

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on edesauttaa Länsi-Afrikkalaisten sidosryhmien konfliktinehkäisykapasiteettia luomalla "multi-track" rauhanvälityksen ja konfliktianalyysin koulutusohjelma avainasemassa oleville päätöksentekijöille. Sidosryhmien identifioinnin jälkeen haastatellaan ja kuvataan rauhanvälittäjiä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita koulutustarkoitukseen. Järjestetään työpajoja kansalaisyhteiskunnan toimijoille (erityisesti naisille ja nuorille), joissa käsitellään rauhanprosesseja ja jaetaan kokemuksia, sekä korkeantason työpaja diplomaateille. Sitten järjestetään konfliktianalyysityöpaja, eri metodeihin pohjautuen hyvien käytäntöjen kehittämiseksi eri skenaarioissa. Alkuvaiheen pohjalta CMI ja KAIPTC kehittävät koulutusohjelman ja kokoavat tarvittavan materiaalin. Pilotointiin otetaan 30 hlöä, joiden palautteen ja evaluoinnin pohjalta koulutusta kehitetään edelleen. Hanke pohjautuu CMI:n aikaisemmalle yhteistyölle Afrikan unionin kanssa rauhanvälityskapasiteetin parantamisessa. Alueellisten toimijoiden kuten ECOWAS:in rooli on merkittävä konfliktien ennaltaehkäisemisessä, sillä se toimii lähempänä paikallistasoa ja omaa paremman paikallistuntemuksen. Kumppani KAIPTC on järjestänyt neuvottelukursseja afrikkalaisille rauhanturvaajille, mutta eri sidosryhmien laajempi osallistuminen rauhanvälitykseen on koettu tärkeäksi konfliktien ennaltaehkäisemiseksi. Siksi KAIPTC haluaa kehittää uuden koulutusohjelman laajemmalle yhteiskunnan taholle. CMI pyrkii tarjoamaan osaamistaan rauhanvälityksen eri metodeista ja edesauttaa näin kapasiteetin vahvistamista eri avaintoimijoiden keskuudessa Länsi-Afrikan alueella.

Myönnöt

  • 2011: 280 000 €
  • 2012: 300 000 €
  • 2013: 350 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 10%
  • Ammatillinen koulutus 30%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 60%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28923501

Tunnus

UHA2011-007337

Sivua muokattu

05.02.2013