Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.10.2015

Pohjoismainen Afrikka-instituutti

Kuvaus

Pohjoismainen Afrikka-Instituutti (NAI) on tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus, jonka tavoitteena on Afrikkaa koskevan tutkimuksen ja opiskelun edistäminen Pohjoismaissa, tiedon lisääminen Afrikan ajankohtaisista aiheista sekä afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyö. Suomen pitkäaikainen tuki on kohdennettu toiminnan yleistueksi, josta rahoitetaan tutkimusta, julkaisutoimintaa, kirjastoa, matka- ja opintostipendejä sekä tapahtumia ja seminaareja. Toiminta vahvistaa pohjoismaista kehitysmaatutkimusta, kehitysmaiden tutkijoiden inhimillistä kapasiteettia sekä vahvistaa globaalia kumppanuutta. Toiminta tukee välillisesti kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi. Viime vuosina tehtyjen selvitysten jälkeen instituutti tulee jatkamaan toimintaansa nykymuotoisena, mutta kehittää tutkimuksensa ja toimintaansa laadun ja tuloksellisuuden parantamista sekä näkyvyyttä sidosryhmiensä suuntaan. Esitetään Suomen maksuosuudeksi instituutin yleisrahoitukseen vuosille 2015-17 yhteensä 970 000 €.

Lisätietoa

http://www.nai.uu.se/ (Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  22.10.2015

970 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89800903

Tunnus

UHA2015-024123

Sivua muokattu

02.11.2015