Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.03.2015

Post-2015 - tuki

Kuvaus

Hankemäärärahan (200 000 euroa) tavoitteena on mahdollistaa Suomen laaja, aktiivinen ja tuloksellinen osallistuminen vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen agendan (Post-2015) valmisteluun sekä siihen liittyviin prosesseihin. Post-2015 agendan valmistuessa syksyllä 2015, hanke päättyy ko. vuoden loppuun mennessä. Tuki koostuu mm. neuvottelumatkoista, sidosryhmätilaisuuksista ja viestinnästä. Hankkeen pääasiallinen toteuttaja on Ulkoasiainministeriö.

Rahoituspäätös  26.03.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892223

Tunnus

UHA2015-003664

Sivua muokattu

22.04.2015