Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.03.2013

UNDP/Vuosiavustus

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n kehitysohjelma UNDP:lle (United Nations Development Programme). UNDP:n tehtävänä on tukea maita inhimillisen kehityksen saavuttamisessa. Järjestön mandaatti on kaksitahoinen: tukea maiden kehitysstrategioiden suunnittelu- ja toimeenpanokapasiteetin kehittämistä ja YK-järjestelmän laajuista koherenssia johtamalla maakoordinaattoreita, joiden tehtävänä on YK:n maatiimien johtaminen ja kehitystoimintojen koordinointi.

Rahoituspäätös  11.03.2013

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80600101

Tunnus

UHA2011-005108

Sivua muokattu

06.09.2013