Yhteistyö median kanssa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.04.2017

Yhteistyö median kanssa

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Oikea-aikaisen viranomaisviestinnän rinnalla tämä edellyttää tavoitteellista mediatyötä ja sidosryhmäviestintää, hyvää verkostoyhteistyötä ja strategista läsnäoloa siellä, missä aihepiiristä keskustellaan, sosiaalinen media mukaan luettuna. Ulkoministeriön toteuttaman vuotuisen mielipidetiedustelun mukaan tiedotusvälineet ovat suomalaisille edelleen tärkein tiedonlähde kehitysmaita ja kehityspolitiikkaa koskien. Suunnitelmallisella ja palvelualttiilla mediatyöllä saadaan tematiikalle näkyvyyttä suomalaismediassa, parannetaan toimittajien tietopohjaa kehityspolitiikan kysymyksissä ja rakennetaan ministeriön ja sen kehityspoliittisen johdon mediasuhteita.

Rahoituspäätös  12.04.2017

150 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812203

Tunnus

UHA2017-001630

Sivua muokattu

22.05.2017