Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.06.2013

Tuki UNCTAD:n WSIS+10 -seurantarahastolle

Kuvaus

Tuki UNCTAD:n rahastolle, jolla edesautetaan YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS, World Summit of the Information Society) sitoumusten kokonaisarvion toteutumista. YK:n on toteutettava kyseinen kokonaisarvio vuonna 2015 (Tunisin tietoyhteiskunta-agenda artikla 111). UNCTAD toimii sihteeristönä YK:n tiede- ja teknologiatoimikunnalle (CSTD, Commission on Science and Technology for Development), joka on yksi ECOSOC:n alaisista seurantaelimistä. Toimikunnalla on arvion toteutumisen kannalta keskeinen rooli johtuen sen mandaattiin kuuluvasta WSIS-sitoumusten toimeenpanon seurannasta. Suomen rahoitus tarjoaa CSTD:lle tarvittavan tuen, jotta se pystyy toteuttamaan oman tehtävänsä YK:n järjestelmänlaajuisessa WSIS-tavoitteiden toteutumisen ja seurannan kokonaisarvioinnissa. Valtaosa Suomen rahoituksesta kohdistuu yhden määräaikaisen asiantuntijatehtävän täyttämiseen sekä konsulttien palkkaamiseen CSTD:n sihteeristön käyttöön vuoden ajanjaksolla. Tuella edesautetaan WSIS+10 -arvion toteutumista YK-järjestelmässä koordinoidusti ja kaikki relevantit toimijat huomioiden. Kokonaisarvion toteuttamisella edistetään tieto- ja viestintäteknologian parempaa hyödyntämistä kehityksen hyväksi. Tavoitteena on, että arvion lopputuloksia hyödynnetään myös YK:n laajemmalla kehitysagendalla, ml. vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden arviointiprosessi. Suomi on rahoittanut UNCTAD:n alaista WSIS-seurantarahastoa 300 000 eurolla vuosina 2010-2012. Tuella rahoitettiin sihteeristön määräaikaista konsulttityötä mm. WSIS-sitoumusten väliarvion laadinnassa sekä kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan osallistumista CSTD:n kokouksiin.

Rahoituspäätös  19.06.2013

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tietoliikennepolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89892221

Tunnus

UHA2013-000490

Sivua muokattu

05.08.2013