TDRP - Entisten sotilaiden aseistariisunta, kotiuttaminen ja yhteiskuntaan palauttaminen Afrikassa (DDR)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2013

TDRP - Entisten sotilaiden aseistariisunta, kotiuttaminen ja yhteiskuntaan palauttaminen Afrikassa (DDR)

Kuvaus

Maailmanpankin hallinnoiman TDRP-ohjelman tavoitteena on ollut tarjota kokonaisvaltainen alueellinen kehys noin 415 000 entisen sotilaan demobilisaatiolle ja uudelleen integroitumiselle yhteiskuntaan. Vuodesta 2002 lähtien toimineen ohjelman puitteissa tuhansia sotilaita ja kymmeniä tuhansia lapsisotilaita on riisuttu aseista ja yli 200 000 on integroitu takaisin yhteiskuntaan. TDRP:n vahvuus on erityisesti sen alueellinen aspekti, jota ei kansallisissa DDR-projekteissa yleensä ole mukana. Ohjelman Trust Fundin piti alun perin päättyä vuoden 2009 kesäkuussa, mutta jo 2008 alkuvuodesta nähtiin, että tarvetta alueen poliittiselle vakauttamiselle on yhä. Suomi tuki hanketta sen siirtymävaiheessa 2009-2013 2 miljoonalla eurolla ja nyt esitetty jatko, 500 000 €, olisi kahden vuoden pituinen vaihe, jossa DDR-asiat siirtyisivät AU:n hallintaan. Osa TDRP:n tukea on tuki Afrikan Unionille entisten sotilaiden aseistariisunnassa, kotiuttaminessa ja yhteiskuntaan palauttaminessa Afrikassa (DDR). Hankkeen tarkoituksena on tarjota AU:lle mahdollisuus ottaa omistajuus DDR-asioissa ja kouluttaa AU:n rauhan ja turvallisuuden osaston henkilökunta hallinnoimaan Maailmanpankin hanketta, joka on tällä hetkellä käynnissä Keski- ja Itä-Afrikan konfliktin jälkeisissä maissa. Ideaalitilanteessa hankkeen jälkeen afrikkalaisilla on omistajuus oman mantereensa DDR-asioissa. Ohjelman tulokset ovat tähän mennessä olleet positiivisia. Suurten järvien alue on ollut eräs Afrikan hauraimmista ja konfliktiherkimmistä alueista, ja hankkeella on saatu vähennettyä alueen konfliktialttiutta. Esimerkkeinä käyvät monet raportit, joissa kerrotaan alueen militanttivoimien ja ryhmittymien aseistariisumista ja neuvottelujen aloittamisesta. Keskiössä hankkeessa on yhteisölähtöisyys. Hankkeessa huomioidaan sotilaiden lisäksi heidän lähiympäristönsä, perheensä, kylänsä ja muut tärkeät sosionomiset vaikuttajat. TDRP ohjelma on ainoa lajiaan maailmassa ja tällä hetkellä vaikuttavin entisten sotilaiden yhteiskuntaanpalauttamisohjelma. Erityisesti uudessa vaiheessa keskitytään "exit-strategiaan" eli vastuun luovuttamiseen Afrikan Unionille DDR-toimissa.

Rahoituspäätös  13.12.2013

500 000 €

Kohdealue

Afrikka

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 90%
  • Lapsisotilaat, ehkäisy ja kotiuttaminen 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892336

Tunnus

UHA2013-001324

Sivua muokattu

30.12.2014