Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.05.2015

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kemikaaleja ja jätteitä koskevan erityisen rahoitusohjelman toimeenpano

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kemikaaleja ja jätteitä koskeva SP-ohjelma (Special Programme) tukee viiden kansainvälisen kemikaali- ja jäteinstrumentin synergististä toimeenpanoa kehitysmaissa kestävän kehityksen varmistamiseksi. Ohjelma on suunnattu kansallisen tason instituutioiden tukemiseen Baselin, Rotterdamin ja Tukholman (BRS-sopimukset) sekä Minamatan elohopeasopimuksen ja kansainvälisen kemikaalistrategian (SAICM) toimeenpanemiseksi kehitysmaissa. SP-ohjelma pyrkii yhdennetyn toimeenpanon kautta vahvistamaan kemikaalien ja jätteiden kestävää hallintaa, ja siten tukemaan paremmin kestävän kehityksen toteutumista kehitysmaissa. Ohjelman toimintaohjeiden mukaan tavoitteena on tukea kehitysmaiden omiin lähtökohtiin ja pyrkimyksiin pohjautuvaa työtä institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseksi. SP-ohjelman kautta kanavoidaan tukea kehitysmaille, erityisesti vähiten kehittyneille maille ja pienelle saarivaltiolle. Myös siirtymätalousmaat ovat tuen ohjelman piirissä, mutta huomio annetaan maille, joilla on kaikkien puutteellisimmat valmiudet. Suomi on osallistunut aktiivisesti kemikaaleja koskevan SP-ohjelman kehittämiseen. SP -ohjelman luominen on myös liittynyt kiinteästi Suomen laajempiin pyrkimyksiin kansainvälisen kemikaali- ja jätehallinnon yhteistoiminnan kehittämiseksi osana kansainvälistä ympäristöhallinnon reformia. SP-ohjelma täydentää GEF:iä (Global Environment Facility), joka on Suomen päärahoituskanava. SP-ohjelmalla rahoitetaan toimia, jotka eivät kuulu GEFin kemikaali- ja jäterahoituksen piiriin. KEO-60 esittää, että UM tukee YK:n ympäristäohjelman kemikaaleja ja jätteitä koskevaa SP-ohjelmaa 200 000 eurolla vuonna 2015.

Rahoituspäätös  25.05.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892629

Tunnus

UHA2015-016534

Sivua muokattu

04.06.2015