Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 24.03.2015

UNU WIDER-instituutti

Kuvaus

Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimus; isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Instituutin päätehtävä on osallistua maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimukseen. YK-yliopisto UNU toteuttaa kestävään kehitykseen kohdentuvaa tutkimusta ja opetusta. Sen pääasiallinen päämäärä on tukea kehitysmaissa YK:n tavoitteita tukevan tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. YK:n yleiskokous perusti UNU:n vuonna 1973. Yliopisto toimii koordinoimalla kansainvälistä tutkimuslaitosten (12, joista Wider yksi) sekä kolmen erillisen tutkimusohjelman verkostoa. Sen päämaja sijaitsee Tokiossa, ja sen rahoitus koostuu YK:n jäsenjärjestöjen vapaaehtoisrahoituksesta. UNU on YK-järjestelmän ”think tank” ja toimii samalla maailmanjärjestön linkkinä muuhun tutkimus- ja akateemiseen maailmaan. Wider- Instituutin tutkimusohjelma uusitaan kahden vuoden välein. Widerin johtokunnan hyväksymä vuodet 2014-2018 kattava uusi tutkimusohjelma rakentuu kolmesta keskeisestä teemasta: (talouksien) transformaatio; osallistavuus (inclusion) ja kestävyys (sustainability). Läpileikkaavina teemoina ovat Afrikan osallistava kasvu, sukupuolten välinen tasa-arvo (gender equity) sekä avun tuloksellisuus (aid effectiveness). Vuoden 2014 budjetti oli runsaat 8 miljoonaa USD, ja se perustuu yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen yleistuki on €1,9 milj. kuluvalle vuodelle. Suomen yhteistyötä Widerin kanssa hallinnoidaan ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla.

Lisätietoa

http://www.wider.unu.edu/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  24.03.2015

1 200 000 €

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2015-008903

Sivua muokattu

22.04.2015