Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.03.2015

Humanitaarinen apu Länsi-Afrikan alueelle FAO:n kautta

Kuvaus

Ravitsemustilanne on Sahelissa jatkuva huolenaihe. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n toiminta edistää ruokaturvaa ja helpottaa avuntarvitsijoiden toimeentulon palautumista kriiseissä. Järjestön humanitaarinen toiminta on käytännössä esimerkiksi siementen, rehun ja lannoitteiden jakamista seuraavan sadon turvaamiseksi. FAO:n operaatiot tukevat hätäavun ohella myös yhteisöjen pidemmän tähtäimen selviytymiskyvyn kehittämistä. Operaatioilla pyritään kasvattamaan haavoittuvien kotitalouksien ruoantuotantokapasiteettia mm. jakamalla siemeniä ja lannoitteita, kunnostamalla kastelujärjestelmiä, istuttamalla vihannesviljelmiä sekä lisäämällä paimentolaisten tietoisuutta eläinsairauksista ja niiden estämisestä. Sahelin alueen humanitaaret tarpeet vuodelle 2015 ovat 1,96 miljardia USD ja avun tarpeessa on 20,4 miljoonaa ihmistä. YK pyrkii auttamaan 9,3 miljoonaa ruokaturvatonta ihmistä. FAO:n vetoomus Sahelin alueella on 116 miljoonaa USD ja tavoitteena on auttaa yli 5,4 miljoonaa ihmistä.

Rahoituspäätös  13.03.2015

1 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

29892329

Tunnus

UHA2015-008920

Sivua muokattu

22.04.2015