Sopeutumisrahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.03.2014

Sopeutumisrahasto

Kuvaus

Sopeutumisrahasto (AF) on innovatiivinen rahoitusinstrumentti, joka saa pääomansa pääsääntöisesti sertifioitujen päästövähennysten (CER) 2 % verosta. Rahasto rahoittaa sopeutumishankkeita ja ohjelmia, jotka ovat maavetoisia ja perustuvat avunsaajamaiden prioriteetteihin. Kelpoisia hakemaan rahoitusta ovat Kioton pöytäkirjan ratifioineet kehitysmaat, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. AF toimii erillisen johtokunnan alla, sihteeristöpalveluja tuottaa Maailmanlaajuinen ympäristörahasto GEF ja varainhoitajaksi valittiin Maailmanpankki. Sopeutumisrahaston hankkeiden toteuttajina voivat toimia ns. toimeenpanevien järjestöjen (Multilateral Implementing Entities) ohella rahaston kriteerit täyttävät kansalliset ja alueelliset instituutiot (National Implementing Entities, Regional Implementing Entities). Monenkeskisiä toimijoita on tällä hetkellä 10, alueellisia kolme ja kansallisia 14. Suomi on tukenut rahaston käynnistämistä kokoustuen kautta vuonna 2008 (100 000 euroa). Vuonna 2010 tehtiin jäljelle jääneistä rahoista uudelleensiirtosopimus itse rahaston hanketoiminnan tukemiseen. Muuta tukea Suomi ei ole antanut, sillä tarkoitus on ollut antaa rahaston pyöriä CER - veron turvin. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut CER -veron heikko tuotto. Varsovan ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa teollisuusmaat tekivätkin rahoituslupauksia, jolloin rahaston sadan miljoonan (US) dollarin rahankeruutavoite täyttyi. Suomen esitetty tuki on 5 miljoonaa euroa (päästöhuutokauppatuloista).

Lisätietoa

https://www.adaptation-fund.org/

Rahoituspäätös  20.03.2014

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Sopeutumisrahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89849501

Tunnus

UHA2011-006445

Sivua muokattu

03.04.2014