Tilausselvitykset
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2016

Tilausselvitykset

Kuvaus

Hankkeella tilataan selvityksiä, jotka tuottavat käytännöllistä, ennakoivaa ja/tai analysoivaa, taustoittavaa tietoa ulkoministeriön kehityspoliittista päätöksentekoa ja strategista suunnittelua varten. Hankkeella tilattavien selvitysten teemat pohjautuvat ennalta määriteltyihin, ministeriön tiedontarpeista nouseviin ajankohtaisiin kehityspoliittisesti merkittäviin teemoihin. Hankkeelle esitetään 475 000 euron myöntämistä hankekaudelle 2017-19.

Rahoituspäätös  15.12.2016

475 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892778

Tunnus

UHA2016-005729

Sivua muokattu

19.12.2016