Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.11.2015

Itä-Afrikan poliittisen ja taloudellisen integraation vahvistaminen (Trade Mark East Africa)

Kuvaus

Trade Mark East-Africa (TMEA) on kansainvälinen Aid for Trade –instituutio. Sen tavoitteita ovat Itä-Afrikan alueen maiden 1) markkinoillepääsyn helpottuminen, 2) liiketoimintaympäristön kehittäminen ja 3) tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen. Itä-Afrikassa talouskasvu luo edellytyksiä kaupalle ja investoinneille, mutta rakenteelliset ja logistiset haasteet ovat kuitenkin edelleen talouden kehityksen esteitä. Esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat Itä-Afrikassa jopa 60–70% korkeammat kuin EU-alueella. Trade Mark East Africa pyrkii parantamaan alueen logistiikkaa mm. satamien ja raja-asemien kehittämisellä. TMEA tuella Suomi haluaa edistää alueen maiden mahdollisuuksia hyötyä kansainvälisestä kaupasta, investoinneista sekä alueellisen rajakaupan kehittämisestä. Suomi on tukenut ohjelmaa 4 miljoonalla eurolla. Tämänkertainen rahoitus korvarmekitään pehmeästi Tansanian ohjelmaan. TMEA on tuottanut valtavan määrän tuloksia satamauudistuksista rajanylityspaikkojen luontiin, tullikäsittelyjen nopeuttamisesta politiikkavaikuttamiseen, joiden ansiosta TMEA on arvioitu olevan EAC:n merkittävin ohjelma kaupan saralla itäisessä Afrikassa. Enemmän tuloksista: https://www.trademarkea.com/who-we-are/our-results/ TMEA:n lisäksi Suomi myöntää tukea Itä-Afrikan yhteisölle, joka tavoitteena on alueen poliittinen ja taloudellinen integraatio.

Rahoituspäätös  05.11.2015

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kaupan esteiden poistaminen 50%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 50%

Rahoituskanava

Trade Mark East Africa

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892337

Tunnus

UHA2015-024172

Sivua muokattu

26.11.2015