ACWL, Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antava keskus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.11.2013

ACWL, Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antava keskus

Kuvaus

Vapaaehtoisrahoitus ACWL:n toiminnan rahoittamiseksi. Maailman kauppajärjestön (WTO) lainsäädännöstä neuvoa-antava keskus (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) on Genevessä toimiva hallitusten välinen kansainvälinen järjestö, jonka perustamissopimus allekirjoitettiin 1999. WTO:n perustaminen 1990-luvulla loi monitahoisen sääntöjärjestelmän ja menettelyt säännöistä mahdollisesti aiheutuvien riitojen ratkaisuun. Erityisesti köyhemmillä kehitysmailla on rajoitetusti asiantuntemusta WTO-lainsäädäntöasioissa sekä heikot mahdollisuudet hallinnoida monimutkaisia riitatapauksia. Lisäksi niiden mahdollisuudet hankkia tällaista asiantuntemusta on rahoituksellisesti rajoitettua. ACWL:n tehtävänä on tarjota kehitysmaille WTO-lainsäädäntöä koskevaa juridista neuvontaa, tukea niitä WTO:n riitojenratkaisumenettelyissä sekä antaa WTO-lainsäädäntökoulutusta tavoitteenaan taata, että kehitysmaat ymmärtävät täysin WTO-jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet ja pystyvät puolustamaan etujaan WTO:n riitojenratkaisussa yhdenvertaisina teollisuusmaiden kanssa. Toiminnasta hyötyvät kehitysmaiden hallitukset, yritykset ja kansalaiset, riippuen yksittäisistä kysymyksistä mihin neuvoa haetaan järjestöltä.

Lisätietoa

http://www.acwl.ch/e/index.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  08.11.2013

900 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman kauppajärjestö - Lakitiedotuskeskus

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89891850

Tunnus

UHA2011-007743

Sivua muokattu

26.11.2013