Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2016

Asekauppasopimus (ATT) vapaaehtoisrahasto

Kuvaus

Asekauppasopimus (Arms Trade Treaty, ATT) astui voimaan joulukuussa 2014. Sopimus korostaa tarvetta estää ja lopettaa tavanomaisten aseiden laiton kauppa sekä estää näiden aseiden joutuminen laittomille markkinoille tai luvattomaan loppukäyttöön. Sopimuksen artiklassa 16 (Kansainvälinen avustustoiminta) perustetaan vapaaehtoisrahasto avustamaan maita sopimuksen toimeenpanossa. Rahaston tavoitteena on edistää laittoman asekaupan vastaista työtä kehitysmaissa mm. vahvistamalla asevalvontaan liittyvää lainsäädäntöä sekä muuta sääntelyä ja kehittää osallistujamaiden kapasiteettia mm. viranomaisyhteistyön ja koulutuksen avulla. Suomen avustus ATT:n vapaaehtoisrahastolle vuonna 2016 on 250 000 EUR. Rahastosta rahoitettavien hankkeiden välittömiä hyödynsaajia ovat. koulutukseen ja asevalvontaa vahvistaviin toimiin osallistuvat kehitysmaiden viranomaiset sekä muut asiantuntijat. Parantuva turvallisuus tulee pidemmällä aikavälillä hyödyttämään kohdemaiden kansalaisia.

Rahoituspäätös  12.12.2016

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 50%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%

Rahoituskanava

Arms Trade Treaty secretariat

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892238

Tunnus

UHA2013-001769

Sivua muokattu

10.01.2017