Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.07.2015

Suomen tuki Unicefin Global Innovations for Children and Youth Summit 2015

Kuvaus

Unicef-innovaatiokonferenssin "Global Innovations for Children ja Youth Summit 2015" on tarkoitus tukea Unicefin toimia lasten hyvinvoinnin edistämiseksi innovaatioiden avulla erityisesti kehitysmaissa. Helsingissä 9.-10.11.2015 Unicefin ja Suomen yhteistyössä järjestettävä konferenssi tuo yhteen hallitusten, YK:n, rahoittajien, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajia sekä ennen kaikkea nuoria innovaattoreita niin Suomesta kuin kehitysmaista. Tarkoitus on luoda uusia kumppanuuksia laajentamaan hyviä innovaatioita maailmanlaajuisiksi.

Rahoituspäätös  03.07.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Suomen UNICEF-yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892640

Tunnus

UHA2015-018754

Sivua muokattu

06.08.2015