Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2013

INGO/Transparency international (TI)

Kuvaus

Yleistuki Transparency International - järjestölle (TI), joka on merkittävin korruption vastainen kansainvälinen kansalaisjärjestö. Transparency International (TI) toimii yli 90 maassa taistellen käytännön tasolla korruptiota vastaan ja läpinäkyvyyden puolesta. Järjestö keskittyy korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisemiseen laajalla rintamalla ja yhteistyöllä. TI pyrkii yhteistyöllä ja dialogin keinoin tiedottamaan korruption ja lahjonnan eri muodoista sekä muuttamaan rakenteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat korruption. TI:n toiminta on laajentunut erityisesti kehitysmaissa, joissa korruptio paitsi hidastaa taloudellista kehitystä, myös estää kansalaisten oikeuksien toteutumista. Järjestön työssä painottuvat korruptio-kysymysten jatkuva huomioiminen maailmanlaajuisesti. TI keskittyy korruption vastaisessa taistelussa kokonaisvaltaiseen ja kestävään toimintaan eri maissa.

Rahoituspäätös  11.06.2013

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille 100%

Rahoituskanava

Transparency International

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81801701

Tunnus

UHA2013-001758

Sivua muokattu

02.12.2013