Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.04.2015

Forest and Farm Facility

Kuvaus

Forest and Farm Facility (FFF) on vuonna 2012 perustettu kumppanuusohjelma, jota hoitaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) yhteistyössä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja International Institute for Development and Environment (IIED) kanssa. Kumppanuusohjelman tavoitteena on tukea paikallistason tuottaja- ja yhteisötason pienyrityksiä, ryhmiä ja järjestöjä osallistumaan heitä koskeviin, metsiin liittyviin päätöksiin ja rahoitusratkaisuihin tukemalla olemassa olevia foorumeita. Ohjelma edistää pientilallisten, naisten ja alkuperäiskansayhteisöjen tulotasoa ja ruokaturvaa kestävän metsätalouden kehittämisen kautta. Tavoitteena on myös vahvistaa sektorit ylittävää yhteistyötä metsäsektorilla mukaan lukien hallitusten, maanviljelijöitä edustavien järjestöjen, sidosryhmien ja yksityissektorin välillä sekä edistää paikallisyhteisöjen ja maanviljelyalan järjestöjen investointikapasiteettia kestävään metsätalouteen. Lisäksi ohjelman kautta halutaan vahvistaa yhteyttä ruohonjuuritason tietämyksen ja kokemuksen sekä kansallisen ja globaalitason agendan ja aloitteiden välillä. Maatason toiminta on aloitettu tällä hetkellä 10 maassa, joita ovat: Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenia, Liberia, Myanmar/Burma, Nepal, Nicaragua, Vietnam ja Sambia. Hankkeella haetaan synergiavaikutuksia maissa, joissa Suomella on kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Työn tuloksena muun muassa tuottajien sekä sidosryhmien välinen yhteistyö on vahvistunut sekä yhteyksiä on tiivistetty myös päätöksentekijöihin, muun muassa yhteistyöohjelmien kautta. FFF on myös tukenut kansallisten ohjelmien valmisteluprosessia useissa maissa ja antanut koulutusta sekä maa- että aluetasolla. Hankkeen kokonaisvaltaista tuloksellisuutta arvioidaan hankkeen seuranta- ja arviointikehikon kautta. Suomen tuki FFF:lle vuonna 2015 on 1,4 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  29.04.2015

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Metsätalouden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

 • YK:n elintarvike- ja maatalousjärj
 • Maailman luonnonsuojeluliitto
 • Muu INGO
 • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892232

Tunnus

UHA2014-008670

Sivua muokattu

04.06.2015