Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.05.2016

UEF-UNEP Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian täydennyskoulutuskurssi

Kuvaus

Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian täydennyskoulutuskurssin tavoitteena on laajentaa kansainvälisten ympäristösopimusten parissa työskentelevien virkamiesten ammatillisia valmiuksia. Kurssin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kehitys- ja teollisuusmaista tulevien ympäristösopimusten neuvottelijoiden, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Osallistujista suuri osa valitaan kehitysmaista. Kurssi vahvistaa kehitysmaiden kapasiteettia osallistua ympäristösopimusten toimeenpanoa koskevaan päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin. Hanke lisää kehitysmaiden julkisten toimijoiden tietotaitoa kansainvälisen ympäristöhallinnon, -oikeuden ja diplomatian aloilla ja parantaa näin kehitysmaiden osaamista ympäristö- ja luonnonvarahallinnon kehittämisessä. Tätä kautta hanke tukee kehitysmaita YK:n kestävän kehityksen agendan kansallisessa toimeenpanossa. Ulkoasiainministeriö on tukenut Itä-Suomen yliopiston ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:in yhdessä järjestämää täydennyskoulutuskurssia vuodesta 2004. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain, vuoden 2014 kurssi järjestettiin Joensuussa (teema: ympäristöturvallisuus) ja vuoden 2015 kurssi Shanghaissa (teema: ilmastonmuutos). Vuoden 2016 erityisteemaksi on ehdotettu kansainvälisten ympäristösopimusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Yliopistojen muuttuneen oikeudellisen aseman vuoksi kurssi kilpailutettiin vuonna 2011, jolloin yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa päätettiin jatkaa 1+1 -periaatteella. Vuosille 2014-2015 rahoitus myönnettiin valtionavustuksena, sillä EU:n valtiontukisääntöjen mukaan täydennyskoulutuksen tukeminen ei tässä tapauksessa täyttänyt hankinnan kriteerejä. Itä-Suomen yliopisto oli valtionavustuksen ainoa hakija. Täydennyskoulutuskurssin järjestämiselle esitetään 90 000 euron rahoitusta vuodelle 2016 momentilta 24.30.66.4 maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö, vuoden 2016 kehitysyhteistyömäärärahoista. Rahoitus on määrä myöntää valtionavustuksena.

Rahoituspäätös  13.05.2016

90 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Itä-Suomen yliopisto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892230

Tunnus

UHA2016-000033

Sivua muokattu

17.05.2016