Miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade OSSE:s ekonomi- och miljöforum i Wien

OSSE:s ekonomi- och miljöforum sammanträdde i Wien den 28 januari för att diskutera samarbete kring säkerhet och miljö inom sjötransporter och transporter på inre vattenvägar. Frågan är en av det finländska OSSE-ordförandeskapets prioriteringar.

Miljöminister Tiilikainens tal på engelska (avautuu uuteen ikkunaan)